Floor Bond Dustless

Giá gốc: 1.500.000 
Giá bán: 1.230.000 

Keo dán gạch không bụi cho bề mặt không đồng đều đến 20mm.

Mua theme này